Vitajte!

Vážení priatelia,

Rozhodli ste sa získať informácie o našej inštitúcii alebo našich ponukách,
a teda aj o vašich možnostiach. Blahoželám vám k tomuto rozhodnutiu
a srdečne vás vítam!
Vytvorením našej novej organizácie, ktorá bola evidovaná od roku 2014 vo
švajčiarskom obchodnom registri ako INTERCOOR, bol realizovaný ďalší
zásadný krok v našom strategickom plánovaní.
 
Zlúčením dvoch príslušných inštitúcií, “EuroAkad” (Európska akadémia
Zürichu / San Gallo) a bývalého “Intercoor Association“, boli všetky
myšlienky, vyplývajúce z pilotných projektov a prieskume trhu v
posledných desiatich rokoch, plne integrované do našej novej organizácie.
Týmto spôsobom môžeme na jednej strane využiť našej desaťročné skúsenostia na druhej strane, sa tešiť na veľmi sľubnú a perspektívnu budúcnosť.

Medzinárodná spolupráca

INTERCOOR pôsobí na všetkých piati kontinentoch s celou svojou
štruktúrou a organizácií a pracuje v rámci najväčšej svetovej siete, v
spolupráci s vybranými a certifikovanými členmi štyroch divízií:
Súkromné členstva – Členstvo sociálnych odborov – Obchodné členstvo –
Akademické členstvo
Všetci členovia sú viazaní našimi kompetenčnými štandardmi (CIQ), ktoré
vám umožnia poskytnúť štandardné, transparentné a jasne zrozumiteľné
ponuky na najvyššej úrovni, kvality a kompetencií.

“CIQ” = Certifikácia medzinárodná kvalifikácia

“Usilovne pracujeme na preklade našich webových stránok do vášho
rodného jazyka! “

Milan Sedmik
Managing Director

Váš národný jazyk

Pre lepšie pochopenie celej našej ponuky spolupracujeme s licenčnými
partnermi a vybranými agentúrami z mnohých krajín sveta. Chceme vám
ponúknuť celú škálu našich ponúk, v sídle vašej krajiny, vo vašom rodnom
jazyku, s ohľadom na vaše národné práva a spotrebiteľské zvyklosti. Preto
usilovne pracujeme na preklade našich ponúk do všetkých národných
jazykov, vrátane vášho! Vzhľadom k veľkému počtu krajín a národných
jazykov, preklad do vášho jazyka stále vyžaduje čas.

Týmto vás žiadame o pochopenie a trpezlivosť.

S radosťou vás pozývame, aby ste zatiaľ navštívili našu domovskú stránku
v Nemeckej verzii, alebo kontaktovali miestnu agentúru vo vašej krajine,
vo vašom národnom jazyku.
 
Náš láskavý konzultačný tím v Zürichu vám je k dispozícii v nasledujúcich
jazykoch: Nemčina – Angličtina – Francúzština a Taliančina.
 
Nižšie nájdete všetky naše CIQ agentúry a zoznam kompetentných
poradcov vo vašej krajine, vo vašom národnom jazyku.

Veľmi vám ďakujem za váš záujem!